Čo je šedý trh?

Pod označením šedý trh sa rozumie právne legálny predaj výrobkov, predávaných mimo oficiálne distribučné kanály, ktoré nemajú s originálnym výrobcom uzavretý žiadny právny ani obchodný vzťah. K takémuto predaju dochádza najčastejšie v situáciách, keď je cena za ten istý tovar v jednej krajine vyššia ako v druhej. Obchodníci s výrobkami zo šedého trhu tak lacno získajú tovar, ktorý v inej krajine predajú pod cenu, no zároveň v takej hodnote, aby na predaji stále profitovali.

Problém šedej ekonomiky

Chráňte svoje spotrebiteľské práva, nakupujte len u autorizovaných predajcov

Úlohou autorizovaného predajcu je zabezpečiť prispôsobenie originálnych výrobkov bezpečnostným  a certifikačným podmienkam krajine, v ktorej výrobky predáva. Medzi základné zabezpečenia patria špeciálne a prispôsobené balenia, úprava výrobkov podľa právnych predpisov danej krajiny či návody a manuály v príslušnom jazyku. Autorizovaný predajca je svojim klientom taktiež povinný zabezpečiť kompletný servis a podporu pre výrobok počas trvania záruky vyplývajúcej zo zmluvy.

Ako sa chrániť pred výrobkami zo šedého trhu?

Ostaňte informovaní!

V tejto sekcii sa dozviete najdôležitejšie informácie o ochrane spotrebiteľa pred kúpou nekvalitných a neoriginálnych produktov ako aj o produktoch, ktoré pochádzajú mimo oficiálne distribučné kanály, tzv. produktmi zo šedého trhu.
Prostredníctvom pravidelne aktualizovaných príspevkov vám takisto poskytneme informácie o spoločnostiach, ktorých produkty sa v systéme Confirme nachádzajú.